ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดนราธิวาส

ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีข้าราชบริพารในพระองค์, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, มณฑลทหารบกที่ 11 กองทัพภาคที่ 1, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก, เจ้าหน้าที่อาสากาชาด, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ องค์การมหาชน, สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 7,000 ถุง ภายในมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องกระป๋อง ยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องนุ่งห่ม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด