เช้านี้ที่หมอชิต

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

เช้านี้ที่หมอชิต - 5 ธันวาคม เช้านี้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และยังเป็นวันสำคัญ "วันดินโลก" รายการเช้านี้ที่หมอชิต ได้จัดกิจกรรม "ธรรมออนทัวร์" ให้แฟนรายการผู้โชคดีจำนวน 100 ท่าน ร่วมคอร์สภาวนา "การตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน" ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในฐานะพ่อของแผ่นดิน ติดตามบรรยากาศสดจากคุณ วาเนสสา สมัคศรุติ รายงานเข้ามาจากศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

เช้านี้ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารดิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่เราจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยังเป็นวันสำคัญที่องค์การสหประชาชาติ มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน กำหนดให้เป็นวันดินโลก

กิจกรรมธรรมออนทัวร์ในช่วงเช้าตรู่ด้านหน้าวิหารดินแห่งนี้ เริ่มด้วยเป็นพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล นำโดยพระเมธีวชิโรดม หรือ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ ว.วชิรเมธี นำพระสงฆ์เดินรับบิณฑบาต จากผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น 300 คน โดยมีแฟนรายการผู้โชคดีที่มาร่วมคอร์สภาวนาในครั้งนี้จำนวน 100 คน พร้อมใจกันใส่เสื้อ "ตื่น" สัญลักษณ์ของการอยู่กับปัจจุบันไม่ยึดอดีต ไม่ถืออนาคต ที่มาของชื่อคอร์สภาวนา "การตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน" ที่รายการเช้านี้ที่หมอชิต จัดขึ้นต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว ซึ่งปีนี้ก็ยังคงได้รับความสนใจมีแฟนรายการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมาจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมนี้ไม่เพียงเป็นการใช้ธรรมมะมาขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ผ่านกิจกรรมรื่นรมย์ใต้ร่มของไร่เชิญตะวันแห่งนี้ ยังเป็นการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา โดยเฉพาะเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย

กิจกรรมธรรมออนทัวร์ เริ่มเมื่อวานนี้ (4 ธ.ค.) เป็นวันแรก ให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ฝึกตนอยู่กับลมหายใจในทุกปัจจุบันขณะ และน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยซึมซับผ่านกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของดินและสิ่งแวดล้อม อันเป็นหัวใจของวันดินโลก ติดตามชมได้เลย