สนามข่าว 7 สี

พสกนิกรพร้อมใจทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนคนไทย ได้ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา ณ ที่ประดิษฐาน องค์พระธาตุเขี้ยวแก้ว (จำลอง) โดยอุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน ร่วมกับ ภาคส่วนราชการ พนักงาน ภาครัฐ และเอกชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอคูเมือง พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล นอกจากนี้ยังมีคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกา และพระสงฆ์ประเทศไทย ร่วมสวดถวายพระราชกุศล ทั้งหมดจำนวน ๖๘ รูป พร้อมพิธีพราหมณ์ ณ จุดประดิษฐาน องค์พระธาตุเขี้ยวแก้ว (จำลอง) จากประเทศศรีลังกา ซึ่งมีการตกแต่งเครื่องสูง ประดับพานพุ่มดอกไม้สีเหลืองด้วยดอกดาวเรือง บายศรี โดยรอบบริเวณลานพิธีด้วย