สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : พลังจิตอาสา ฟื้นชีวิตชายสูงอายุป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองได้

ผู้ป่วยกำลังใจถือเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจได้เร็ว อย่างคุณตาอายุ 63 ปี เคยป่วยติดเตียง ปัจจุบันมีสภาพดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้

เป็นภาพขณะ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เสมียนสัสดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จิตอาสาสะพานบุญ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ นายมัด ซายแก้ว อายุ 63 ปี อดีตผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องป้อนอาหารทางสายยาง มีอาการดีขึ้น ผิดกับช่วงก่อนหน้านี้

หลังจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไผ่ จัดทีม อสม. เข้าไปช่วยเหลือดูแลในด้านการฟื้นฟูสุขภาพ และการช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน ในนามจิตอาสาบ้านท่าไผ่

วันก่อน ทีมจิตอาสากลับไปเยี่ยมให้กำลังใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

จากเดิมเป็นผู้ปวยติดเตียง ขณะนี้สุขภาพจิตดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง สามารถกินข้าว และขับถ่ายได้เอง ในแต่ละวันจะมี อสม. มาช่วยเหลือในการกายภาพบำบัด ฝึกเดิน ฟื้นฟูกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น