ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562

ที่ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 ซึ่งสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี รวมถึงเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว และสังคม ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อพ่อ ซึ่งปีนี้ มีพ่อจากทั่วประเทศได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 383 คน อาทิ นายเล็ง บัญชาเมฆ บิดาของร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ หรือบัวขาว บัญชาเมฆ, พลตำรวจโท วันชาติ คำเครือคง อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายชาญณรงค์ พานิชนันทกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้มีผู้มีอุปการคุณรับโล่ 257 คน และนักเรียนที่ชนะการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติรับเกียรติบัตร 12 คน

สำหรับพ่อตัวอย่างฯ ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม 12 ประการ อาทิ อายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีภรรยาคนเดียว บุตรหลานประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้มีความเสียสละ และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม

ส่วนที่ท้องสนามหลวง นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 489 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562 โดยปีนี้ รัฐบาลจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 บริเวณท้องสนามหลวง ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน, นิทรรศการชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ, การออกร้านของโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้า, การแสดงประติมากรรม โดยวันนี้ ยังมีพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด