ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดนราธิวาส

ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีข้าราชบริพารในพระองค์ ทหาร นักศึกษา และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ได้แก่ กองงาน 908, ข้าราชบริพารวังเทเวศน์, กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก, มณฑลทหารบกที่ 11 กองทัพภาคที่ 1, กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, สำนักงานเขตบางเขน, สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยเป็นการทำงานต่อเนื่องจากวานนี้ รวมสองวัน 7,500 ถุง ประกอบด้วย สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป ยาสามัญประจำบ้าน แผ่นอนามัยสำหรับผู้หญิง ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการบรรจุฯ ในวันนี้ มีการส่งถุงยังชีพพระราชทานบางส่วนไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนราธิวาสทันที และจะทยอยส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจนครบจำนวนที่บรรจุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด