ประเด็นเด็ด 7 สี

ชาวอำเภอตรอน จัดงานประเพณีไหลแพไฟ เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ประเด็นเด็ด 7 สี - ชาวอำเภอตรอน ร่วมกันจัดงานประเพณีไหลแพไฟ เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

นี่เป็นการแสดงของเด็ก ๆ นักเรียนบนเวที บริเวณลานริมลำน้ำน่าน เขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีการจุดพลุอย่างสวยงาม ในงานประเพณีไหลแพไฟ เทิดพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร และสายน้ำ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พี่น้องชาวอำเภอตรอน โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมการละเล่น การแสดงบนเวที การประดับไฟที่สะพานแขวนข้ามระหว่างสองหมู่บ้านของฝั่งแม่น้ำน่าน และไฮไลต์สำคัญของงานคือขบวนแพไฟที่ล่องไปตามแม่น้ำน่าน เพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงาม โดยเริ่มปล่อยตั้งแต่ 19.30 น. ที่ผ่านมา บริเวณท่าน้ำหน้าวัดวังแดง ไปสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร รวมถึงจัดประกวดภาพถ่ายแพไฟเทิดพระเกียรติ ให้กับผู้ที่ชื่นชอบ และรักการถ่ายภาพ เพื่อส่งเข้ามาชิงรางวัล และของที่ระลึกอีกด้วย

นอกจากนี้ตามเส้นทางต่าง ๆ ทั้งเส้นทางหลัก และทางเข้าหมู่บ้านของชาวอำเภอตรอน ยังประดับประดาไฟสีต่าง ๆ  2 ข้างทาง อย่างสวยงามอีกด้วย