สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 6 ธ.ค.62 สมุทรสาคร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร                                             54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร                                 51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- แขวงแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร                                    47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนพระราม 4 หน้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร        45 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ริมถนนพระราม 3 ย่านเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร             42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร