7HD ร้อนออนไลน์

ส.ป.ก. ยึดคืนที่ดินเขาสนฟาร์ม 682 ไร่ของ ปารีณา

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.แจ้ง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ คืนที่เขาสนฟาร์ม 682 ไร่ เหตุไม่มีสถานะเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับที่ดิน ส.ป.ก. แจ้งให้คืนที่ดินภายใน 7 วัน หากไม่ยอมคืนใช้คำสั่งตาม ม.44 ยึดที่คืน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพี่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  แถลงกรณีการครอบครองที่ดินเขาสนฟาร์มจังหวัดราชบุรี ของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ  โดยระบุว่า จากข่าวที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และดำเนินการหาข้อเท็จจริงตามหลักกฏหมาย โดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งได้เริ่ม

ดำเนินการมาตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน ซึ่งจากการตรวจสอบที่ดินทั้งหมดกว่า 682 ไร่เป็นที่ดินของ ส.ป.ก. จริง นางสาวปารีณาไม่มีสิทธิ์ครอบครอง โดยจะทำหนังสือแจ้งไปยังนางสาวปารีณา ให้คืนที่ดินทั้งหมดภายใน 7 วัน เพื่อให้ ส.ป.ก. นำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพ หากไม่คืนที่ดินดังกล่าวจะต้องใช้อำนาจตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ยึดคืนและดำเนินคดีอาญาต่อไป

โดยการทำงานครั้งนี้ยึดหลักเกณฑ์ ตามกฏหมาย และแนวทางปฏิบัติ ของร้อยเอกธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบหมายและกำชับให้ทำการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ในระยะเวลา 7 วันจะเตรียมทำหนังสือแจ้งนางสาวปารีณาภายใน 2-3 วัน โดยหนังสือดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม

ทั้งนี้ ส.ป.ก. ไม่ระบุว่าพื้นที่ 682 ไร่นั้น เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ 46 ไร่กรมป่าไม้แจ้งว่าเป็นพื้นที่รุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ โดยระบุเพียงว่าส่วนพื้นที่ 46 ไร่เป็นสำนวนของกรมป่าไม้ ไม่สามารถก้าวล่วงเนื่องจากจะกระทบกับสำนวนคดี แต่ ส.ป.ก. ย้ำว่าได้รับพื้นที่ 682 จากกรมป่าไม้ในปี 2536 ให้มาจัดสรรเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.