7HD ร้อนออนไลน์

นายกไม่ตอบเรื่องดึงพรรคเศรษฐกิจใหม่ร่วมรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น ถึงกระแสข่าวดึงพรรคเศรษฐกิจใหม่ร่วมรัฐบาล แก้ปัญหารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)ในวันนี้ เมื่อสื่อมวลชนถามถึงกระแสข่าวเรื่องดึงพรรคเศรษฐกิจใหม่มาร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ตอบ เพียงแต่ส่งยิ้มให้ ก่อนชี้นิ้วไปยังห้องประชุม

ส่วนนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเมื่อถามว่า จำเป็นต้องเรียกทีมเศรษฐกิจหารือกันหรือไม่ เพราะปัจจุบันตกเป็นเป้าที่ถูกมองว่าไม่สามารถบริหารงานให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ นายสมคิด บอกให้ไปถามนายกรัฐมนตรีเอง