ห้องข่าวภาคเที่ยง

ผู้ประกอบการระบุ ปรับขึ้นค่าจ้างช่วงนี้ยังไม่เหมาะสม

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เห็นว่า การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะสม เพราะจะกลายเป็นแรงกดดันทำให้ผู้ประกอบการ ต้องหันมาตัดสินใจวางแผนดำเนินธุรกิจใหม่ ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ ท่ามกลางมรสุมทางเศรษฐกิจ โดยเกรงว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นตัวเร่งในการตัดสินใจนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิตแทนแรงงานคน หรือ อาจทำให้จำนวนคนตกงานเพิ่มขึ้นอีก

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อัตราจ้างของประเทศไทยขณะนี้เกือบจะสูงที่สุดในอาเซียนหากไม่นับรวมสิงคโปร์ ซึ่งรัฐบาลควรเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น หรือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำนวัตกรรมใหม่ มาเพิ่มทักษะแรงงานให้ดี พร้อมแนะรัฐบาลช่วยเหลือลูกจ้างทั่วไป ด้วยการช่วยอุดหนุนเงินประกันสังคม ด้วยการออกให้เป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น ช่วงระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี จนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น พร้อมย้ำ เป็นห่วงผลจากการปรับขึ้นค่าแรง อาจทำให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ได้รับผลกระทบหนัก