ห้องข่าวภาคเที่ยง

วิถีภูธร ตะลอนเมืองกรุง : เที่ยวชมชุมชนมอญบางกระดี่

วิถีภูธร & ตะลอนเมืองกรุงวันนี้ พาไปเที่ยวชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน ซึ่งที่นี่มีข้าวของเครื่องใช้ของคนมอญที่เก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า..