7HD ร้อนออนไลน์

โดรนแปรอักษรฝีมือคนไทย น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

ค่ำวานนี้ (5 ธ.ค.62) ที่จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับกลุ่มบริษัทเอกชนหลายแห่ง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแสดงโดรนแปรอักษร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านสมัครอินเตอร์กรุ๊ป อ.นครชัยศรี

โดยจัดให้มีการแสดงโดรนแปรอักษร เพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อหลวงในความทรงจำ แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านต่างๆ เช่น พระปรมาภิไธย "ภปร" เลข 9 พระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ พระอัจฉริยภาพด้านการช่าง นวัตกรรม และเทคโนโลยี พระอัจฉริยภาพด้านภาษา และวรรณกรรม รวมถึงพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อักษรคำว่า “ธ สถิตในดวงใจ”

อาจารย์พิสิษฐ์ มิตรเกื้อกูล เจ้าของโครงการหนูน้อยเจ้าเวหา ซึ่งในวันนี้ได้นำโดรนแปรอักษรฝีมือคนไทย จำนวน 300 ลำ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดรนสั่งการโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมที่คนไทยผลิตเองสร้างเอง ฮาร์ดแวร์ ลำตัวโดรนมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบความคุม เป็นฝีมือคนไทยสั่งการใช้สัญญาณไวไฟ ควบคุมโดรนทั้ง 300 ลำ ที่บินขึ้นแปรอักษร โดยมีผู้ควบคุม 3-4 คน