เจาะประเด็ดข่าวค่ำ

ลูกจ้างได้เฮ มติบอร์ดปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-6 บาท ทั่วประเทศ

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ เปิดเผยว่า คณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมกัน และมีมติเห็นชอบร่วมว่าจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้น จำนวน 5- 6 บาท สำหรับจังหวัดที่ปรับค่าจ้างขึ้น 6 บาท มี 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี ส่วนที่เหลือได้รับการปรับขึ้น 5 บาท ทั่วประเทศ

ขณะนี้ค่าแรงขั้นต่ำ แบ่งเป็น 10 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่มีอัตราสูงสุดคือชลบุรีกับภูเก็ต อยู่ที่ 336 บาท ส่วนกลุ่มที่มีอัตราต่ำสุดคือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา อยู่ที่ 313 บาท ขณะที่กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร จาก 330 บาท ปรับขึ้นเป็น 331 บาท

ปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า อัตราค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นเป็นระดับที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเตรียมสรุปยื่นเสนอคณะรัฐมนตรี ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้