เจาะประเด็ดข่าวค่ำ

คืนสิทธิมาตรการ ชิมช้อปใช้ ให้ผู้ถูกตัดสิทธิ 1.1 ล้านคน ใช้เงินกระเป๋า 2 ได้

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ภาพรวมการใช้จ่ายมาตรการชิมช้อปใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม มีผู้ใช้สิทธิรวม 3 เฟส จำนวน 11,780,066 คน มีการใช้จ่ายรวมประมาณ 19,233 ล้านบาท

ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เฟสแรก แต่ไม่ได้เปิดใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วันตามเงื่อนไข ที่จะต้องใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของตัวเอง ทำให้ถูกตัดสิทธิ จำนวน 1 ล้าน 1 แสนคน ล่าสุดกระทรวงการคลังจะคืนสิทธิให้กลุ่มคนเหล่านี้ สามารถใช้จ่ายผ่านกระเป๋า 2 หรือ g-Wallet 2 ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 มกราคม 2563 สำหรับผู้ที่เคยผ่านการยืนยันตัวตน กรอกข้อมูลส่วนตัว และถ่ายรูปเปรียบเทียบใบหน้าในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว สามารถใส่หมายเลขพิน (PIN) เดิม เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน และรับสิทธิได้ทันที ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้ายืนยันตัวตน ขอให้ยืนยันตามขั้นตอนในแอปพลิเคชันเพื่อรับสิทธิ

ขณะที่กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินคืน หรือ Cash back ให้กับผู้ใช้จ่ายผ่านกระเป๋า 2 ซึ่งมีสิทธิรับเงินคืนร้อยละ 15 สำหรับการใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท และอีกร้อยละ 20 สำหรับการใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50,000 บาท รวมเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท

โดยจะทยอยจ่ายงวดแรก วันที่ 15 ธันวาคมนี้ สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายเงินผ่านกระเป๋า 2 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน งวดสอง ผู้ที่ใช้จ่ายวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 จะได้รับเงินคืน 15 มกราคม 2563 ส่วนงวดที่ 3 สำหรับคนที่ใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2563 จะได้รับเงินคืนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้ใช้สิทธิสามารถตรวจสอบยอดเงินคืนของตัวเองได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วสามารถโอนเงินคืนกลับเข้าบัญชีของตัวเองผ่าน Internet banking ได้