7HD ร้อนออนไลน์

อุณหภูมิลดต่ำสุดวันแรก หลายพื้นที่เกิดแม่คะนิ้ง

วันแรกที่ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดต่ำที่สุดและจะยาวไปถึงวันที่  9 ธันวาคมนี้   ทำให้เช้านี้ตามยอดภูของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ เริ่มตั้งแต่จุดกิ่วแม่ปาน ถนนสายจอมทอง มุ่งหน้า ยอดดอยอินทนนท์ มีอุณหภูมิลดลงเหลือ 2 องศา เมื่อขึ้นถึง ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อากาศหนาวติดลบ 1 องศา ทำให้เกิดเหมยขาบ หรือ แม่คะนิ้ง ขาวเต็มไปหมดทุกพื้นที่ สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยว ที่ต่างพร้อมใจพากันถ่ายภาพ และ ถ่ายวีดีโอ ไว้เป็นที่ระลึก และ อวดเพื่อนๆ ลงในโลกออนไลน์จำนวนมาก  

ไม่ต่างกันกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายๆ จังหวัด เพียงพื้นที่ราบบริเวณรอบบ้าน ของชาวบ้าน เช่นที่  อ.นาแห้ว จ.เลย พบแม่คะนิ้งเป็นวันที่ 2 ขาวโพลนขึ้นบนยอดหญ้าเช่นกัน   โดยมีรายงานอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่าง ๆ  เช้าวันนี้ คือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ,  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ  4 องศาเซลเซียส ,  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  4.5 องศาเซลเซียส ,  อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อ.นาแห้ว 7.5 องศาเซลเซียส ,  อ.เชียงคาน 10 องศาเซลเซียส และ  อ.ด่านซ้าย  11 องศาเซลเซียส