ห้องข่าววาไรตี้

กรมประมงเตือน อุณหภูมิลดต่ำ ระวังปลาป่วย

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นลง และบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกสลับกับอากาศร้อน ทำให้อุณหภูมิของน้ำในรอบวันแตกต่างกันมาก ส่งผลให้ปลาที่เลี้ยง อ่อนแอ ป่วย และติดโรคได้ง่าย แนะนำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมั่นสังเกตและดูแลสัตว์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีปลาที่เลี้ยงป่วยหรือมีอาการผิดปกติ ควรแยกออกไปเลี้ยงและรักษาต่างหาก กรณีป่วยหนักควรทำลายทิ้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง หรือ หากพบปลาตายในบ่อเลี้ยงให้กำจัดโดยการฝังหรือเผา รวมถึงหากกรณีปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติมีความผิดปกติ ให้รีบปิดทางน้ำเข้าและหยุดการเติมน้ำจากธรรมชาติเข้ามาในบ่อทันที

ทั้งนี้ น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อโรคบางชนิดเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้ดี โดยเฉพาะโรคอียูเอส หรือ โรคแผลเน่าเปื่อย, โรคตัวด่าง และโรคไวรัสเคเอชวี ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยกรมประมงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประมงจังหวัดต่างๆ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรแล้ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเป็นการควบคุมโรคระบาดในช่วงฤดูหนาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง