ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : ชาวบ้านรวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ จ.ลำปาง

วันนี้ พาไปชมตัวอย่างของเกษตรกรผู้ปลูกผักเมืองหนาวในพื้นที่หมู่บ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ความพิเศษของหมู่บ้านแห่งนี้คือ เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันกว่า 150 หลังคาเรือน มาปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดขาว ผักบุ้งจีน ไว้ตามหัวไร่ปลายนาและพื้นที่ว่างบริเวณบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชอายุสั้น ใช้เวลาไม่นาน ก็เก็บส่งขายให้กับกลุ่มผู้รักสุขภาพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

นางสาวพกุล กันธะ ผู้ใหญ่บ้านวังหิน ซึ่งยึดอาชีพเกษตรกร เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ในหมู่บ้านได้ร่วมรณรงค์ให้สมาชิกหันมาปลูกผักผลไม้ โดยไม่ใช้สารพิษ เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพเกษตรกรเอง ในตอนแรกๆ ยอมรับว่าประสบปัญหาหลายด้าน มีโรคพืช แมลงศัตรูพืชรบกวน จนผลผลิตเสียหาย ขายไม่ได้ราคา แต่เกษตรกรก็ไม่ยอมแพ้ และช่วยเหลือกันจนผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้

นอกจากจะมีรายได้เพิ่ม สำคัญสุด คือสุขภาพของเกษตรกรในพื้นที่ก็ดีขึ้นตามลำดับ ส่วนต้นทุนในการผลิตก็ลดลง เห็นกำไรจากการขายผักมากขึ้น เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นๆ หยุดใช้สารเคมีและหันมาปลูกผักแบบปลอดสารพิษแทน

ที่สำคัญ การรวมกลุ่มปลูกผัก ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนปลูกผักได้ตามวงรอบ และแบ่งกลุ่มกันปลูกผักเป็นอย่างๆ ไป เกษตรกรจึงมีผักส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าอยู่ไม่ขาด และยังสามารถต่อรองราคา ไม่ให้กระทบกับต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

ด้าน นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน ได้ยกให้หมู่บ้านวังหิน เป็นหมู่บ้านตัวอย่างด้านการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ และสนับสนุนให้หมู่บ้านอื่นๆ ทำตาม เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและที่สำคัญยังมีรายได้ดีกว่าการใช้สารเคมี เนื่องจากผักปลอดสารจะมีราคาสูงกว่า

แม้การเริ่มต้นจะยาก แต่ถ้าเกษตรกรมีอดทน เรียนรู้จากประสบการณ์ รวมกลุ่มกันให้เข้มแข็ง เกษตรกรก็จะมีรายได้จากการทำการเกษตรปลอดสาร ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายกับสารเคมี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำการเกษตรดีๆ ที่ข่าวเกษตรนำมาฝาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง