ข่าวภาคค่ำ

กองทัพเรือ ซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กองทัพเรือ ซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ เชิญพู่ห้อยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ขึ้นประดับที่หัวเรือ พร้อมประดับเครื่องสูง เรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ ก่อนที่จะเคลื่อนเรือพระราชพิธีไปยังสะพานพระราม 8 เพื่อจัดขบวนเรือ

ในวันนี้ กำลังพลฝีพายกว่า 2,200 นาย ซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่ท่าวาสุกรี ถึงท่าราชวรดิฐ และวันนี้มีการซ้อมขบวนราบใหญ่ จากท่าราชวรดิฐ ไปยังพระบรมมหาราชวังด้วย

สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ กองทัพเรือจะจัดซ้อมใหญ่อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม