เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ประชาชนรอชม!! ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซ้อมใหญ่เสมือนจริง 7 ธ.ค. 62

ที่บริเวณท่ารถไฟ ใกล้กับโรงพยาบาลศิริราช จุดนี้เป็นอีกจุดที่มีประชาชนจำนวนมาก มารอชมการซ้อมใหญ่เสมือนจริง ของขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และที่เห็นนี้คือบรรยากาศสดๆ จะเห็นได้ว่า ขบวนเรือพระราชพิธี กำลังเคลื่อนผ่านบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เสียงกาพย์เห่เรือ ดังก้องไปทั่วคุ้งน้ำ ท่ามกลางสายตาของประชาชนที่ใจจดใจจ่อ เฝ้าชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของริ้วขบวน ตามรูปแบบโบราณราชประเพณี ซึ่งความพิเศษของการฝึกซ้อมในวันนี้ ก็คือเรือทั้งหมดได้ถูกประดับตกแต่งให้เหมือนกับวันจริง รวมทั้งกำลังพลฝีพาย ได้ใส่ชุดพระราชพิธี เพื่อให้การฝึกซ้อมดำเนินไปอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติที่สุด

ตั้งแต่ช่วง 9.00 น. ของวันนี้ ที่กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือและสำนักพระราชวังจัดให้มีการตกแต่งเรือตามพระราชพิธีจริง โดยมี นาวาเอกณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ พนักงานเห่เรือ เป็นผู้เชิญพู่ห้อยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขึ้นประดับที่หัวเรือ พร้อมประดับตกแต่งเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำประกอบด้วย เครื่องสูง ฉัตรหักทองขวาง พระวิสูตร และมาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ก่อนจะลากจูงเรือทั้งหมดไปประจำจุด เพื่อตั้งขบวนเรือ จากนั้น เวลา 15.30 น. ขบวนเรือพระราชพิธี ได้เคลื่อนออกจากจุดตั้งขบวน โดยมีเส้นทางจากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐ ซึ่งการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันนี้ เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการ ประกอบด้วยเรือพระราชพิธี 52 ลำ แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย โดยริ้วสายกลางเป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง 4 ลำ คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 นอกจากเรือพระที่นั่งแล้ว ยังมีประเภทเรือเหล่าแสนยากร เช่นเรือดั้ง เรือประตู เรือคู่ชัก และเรือรูปสัตว์ ขนาบข้างเป็นริ้วสายในและริ้วสายนอก ใช้กำลังพลฝีพายกว่า 2,200 นาย

สำหรับการซ้อมใหญ่ในครั้งนี้ ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากสะพานกรุงธนบุรี ถึง วัดระฆังโฆสิตาราม โดยบริเวณท่ารถไฟ พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ เป็นจุดใหญ่รองจากสวนหลวงพระราม 8 สามารถรองรับประชาชนได้มากกว่า 1,000 คน ทีมข่าวได้คุยกับประชาชนที่เดินทางมาตั้งแต่ 08.00 น. บอกว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสดีอย่างมากที่ตัวเองได้เดินทางมาร่วมชมการฝึกซ้อม เพราะถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต

ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการจัดตำรวจและทหารหลายร้อยนาย เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลประชาชนตลอดเส้นทางท่าเรือและเส้นทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว ในวันนี้จะมีการปิดการจราจรทางน้ำเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า ไปจนถึง 19.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ส่วนกองบังคับการตำรวจจราจร จะปิดเส้นทางจราจรทางบก เพื่อซ้อมริ้วขบวนราบ ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.00 น. จำนวน 6 สายคือ ถนนราชินี ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง แยกผ่านพิภพ ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย ถนนจันทร์ตลอดสาย ถนนหน้าพระลานตลอดสาย ถนนมหาราชตลอดสาย (ท่าพระจันทร์ ถึงหน้า สน. พระราชวัง) และถนนท้ายวังตลอดสาย

ขณะที่ ขสมก. ได้จัดรถอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าร่วมชมการซ้อม ไปจนถึง 19.30 น. ใน 2 เส้นทางคือเส้นทางท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี ไป ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร และเส้นทางท่าเรือรถไฟ,ท่าพรานนก,ท่าวังหลัง ส่งปลายทางที่ ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช และท่าช้าง