ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการนี้ ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ที่หน้าโกศศพ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 เป็นบุตรของอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม กับนางวินิจทัณฑกรรม ติณสูลานนท์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบก สังกัดเหล่าทหารม้า โดยได้เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ประเทศกัมพูชา ก่อนเข้าสังกัดกองทัพพายัพ และทำการรบในสงครามโลก ครั้งที่ 2 จากนั้น ไปรับราชการที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ทุนไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐ ต่อมา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศ ถึง 3 สมัย หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และเป็นประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อตรง จริงใจ จึงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์

ค่ำวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยวันพรุ่งนี้เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมรุ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญโกศศพพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยเคลื่อนขบวนแห่เชิญโกศศพจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ไปพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส และวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เก็บอัฐิ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด