ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุคิริน และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 125 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่โต๊ะอิหม่าม รวมถึงผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจ โดยอำเภอสุคิริน มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม ส่งผลให้บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย

จากนั้น โปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน 1,050 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ มอบแก่โต๊ะอิหม่าม และประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตากใบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด