สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เปิดรับสมัครกำลังสำรองเป็น ทหารชั่วคราว / เสวนาแก้ไขปัญหาที่ดินให้เป็นธรรม

กองทัพบก โดย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เตรียมรับสมัครชายไทยเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ของกองทัพบก ประจำปี 2563 โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสมัคร ต้องเป็นกำลังพลสำรองที่มีรายชื่อในบัญชีบรรจุกำลัง อาทิ เคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือเคยเป็นพลทหาร, เป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร หรือ รด.ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 5 จำนวน 243 อัตรา แบ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร 64 อัตรา นายทหารประทวน 179 อัตรา โดยทำสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี สามารถต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน 4 ปี สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองเพื่อสอบคัดเลือก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.tdc.mi.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-223-3245 และมือถือ 095-501-9940 ในขณะที่กองทัพอากาศ เตรียมรับสมัครจำนวน 151 อัตรา ในปีหน้าเช่นเดียวกับสำนักงานสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

ส่วนเวทีเสวนา "จากปารีณา ไกรคุปต์ ถึงกรณีปัญหาที่ดินป่าไม้ของคนจน รัฐบาลมีกี่มาตรฐาน" ได้เสนอพิจารณาปฏิรูปกฎหมายทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ใหม่ ให้สอดรับปัญหาและสภาพความเป็นจริง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง