สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ไม่ติดราคา-ขายแพง ระวังให้ดี ปีใหมนี้กระทรวงพาณิชย์จ่อลงดาบขายเกินราคา

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดกลางบางใหญ่, กระเช้าของขวัญปีใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต และชุดเครื่องสังฆภัณฑ์ ณ วัดคงคา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เบื้องต้นพบว่าราคาสินค้าทุกประเภทอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยเฉพาะในส่วนของกระเช้าของขวัญและชุดสังฆทาน มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและระบุวันหมดอายุอย่างชัดเจน โดยย้ำว่าการสุ่มตรวจนี้ เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ค้าผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ที่ประชาชนจะจับจ่ายเพิ่มมากขึ้น พร้อมนี้กำชับให้ผู้ค้าห้ามเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ไม่ควรนำสินค้าที่ใกล้หมดอายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือสินค้าเสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุ มาจัดลงในกระเช้าของขวัญหรือชุดสังฆทาน เพื่อจำหน่ายโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ หากตรวจพบ จะดำเนินการทางกฎหมายทันที โดยกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ,กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร หรือกักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เฉลี่ย 5-6 บาท ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 คาดว่าจะกระทบต้นทุนการผลิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรในการผลิต ดังนั้นจึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า แต่หากผู้ผลิตจะขอปรับราคาต้องมีการพิจารณาต้นทุนว่าสอดคล้องกับราคาที่จะปรับหรือไม่ หากพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุผลสมควร จะไม่อนุญาตให้มีการปรับขึ้นราคาอย่างแน่นอน เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีผู้ผลิตรายใดขอปรับราคาสินค้า โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภค