7HD ร้อนออนไลน์

ทดลองปิดทางเบี่ยงขึ้นสะพานข้ามห้าแยกลาดพร้าว 30 วัน

บชน.และบก.จร แจ้งประชาสัมพันธ์ ทดลองแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณห้าแยกลาดพร้าวในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า เริ่มวันที่ 17 ธ.ค.2562 -16 ม.ค.2563 เวลา 06.00 - 09.00น. รวม 30 วัน โดยจะมีการปิดเบี่ยงเข้าช่องทางคู่ขนาน ผู้ที่ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีขาเข้าช่องทางด่วนจะไม่สามารถใช้สะพานข้ามห้าแยกลาดพร้าวไป ไป ถ.พหลโยธินขาเข้า (ดินแดง-สะพานควาย) ในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้า 06.00 น.- 09.00 น. ได้ ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับผู้ที่ต้องการไปถนนลาดพร้าวขาออก และถนน วิภาวดีขาออก สามารถเบี่ยงเข้าช่องทางคู่ขนาน ได้ที่ทางออกก่อนถึงโตชิบา ส่วนผู้ที่ต้องการไปถนนวิภาวดีรังสิตขาออกหรือไปกระทรวงพลังงานให้ใช้ช่องทางกลับใต้สะพานข้ามแยกลาดพร้าวหรือขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าว (ตัวใหม่) ให้ใช้ทางออกก่อนถึงโตชิบา

สำหรับผู้ที่ต้องการไปถนนพหลโยธินขาเข้าให้วิ่งตรงในช่องทางด่วนแล้วกลับรถที่แยกสุทธิสาร โดยใช้ช่องทางด่วนข้ามแยกไปยังแยกสุทธิสารและเลือกใช้เส้นทางดังนี้เลี้ยวขวาที่แยกสุทธิสารขาเข้ามุ่งหน้าถนนสุทธิสารวินิจฉัยไปยังแยกสะพานควาย สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินขาเข้าไปกลับรถที่แยกสุทธิสารใช้ถนนวิภาวดีขาออกเพื่อกลับมาที่ห้าแยกลาดพร้าว เมื่อกลับรถมาแล้วยังสามารถใช้วิภาวดีซอย 3 และวิภาวดีซอย 5 เพื่อลัดไปถนนพหลโยธินขาเข้าได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง