ข่าวเด็ด 7 สี

นศท.กว่า 4,000 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 4400 นาย พร้อมประชาชนจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการพัฒนาภูมิทัศน์ศาสนสถาน สถานที่สำคัญ และชุมชนในเขตพระนครและสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้เยาวชนรู้จักการเสียสละ ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้ สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน อันเป็นการดำเนินรอยตามพระบรมราโชวาท และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง