7HD ร้อนออนไลน์

สุทิน โต้ สว.ไม่รู้หน้าที่เพราะมัวแต่ปกป้องรัฐบาลตอบแทนบุญคุณ

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านจากพรรคเพื่อไทย โต้ นพ.เจตน์ ศิรธนานนท์ สว.ที่กล่าวหาฝ่ายค้านจ้องล้มรัฐบาลและแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียว ยัน เป็น สว.แต่ไม่รู้จักบทบาทแต่ละฝ่าย เพราะมุ่งแต่ปกป้องรัฐบาล ตอบแทนบุญคุณที่ได้แต่งตั้งเข้ามาเป็น สว.

นายสุทิน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ขอพูดผ่านไปยังสื่ออีกวันครับ กรณีมี สว.ท่านหนึ่ง (นพ.เจตน์ ศิรธนานนท์) ได้โพสต์ให้ข่าวว่า 6 เดือนที่ผ่านมาฝ่ายค้านไม่เคยทำอะไรให้ประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ นอกจากจ้องล้มรัฐบาลและแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้น พร้อมระบุว่าประชาชนเบื่อนักการเมืองมาก ผมเรียนว่า สว.ท่านนี้ไม่เข้าใจโครงสร้างการเมือง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ไม่ติดตามการทำงานของสภาฯ ไม่ดูตัวเองและไม่เข้าใจบริบทโลก แต่มุ่งปกป้องรัฐบาลเพื่อตอบแทนบุญคุณอย่างไม่รับผิดชอบต่อความทุกข์ยากของประชาชน

ที่ผมกล่าวเช่นนี้เพราะ ฝ่ายค้านมีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ เสนอแนะรัฐบาลให้ทำงานสนองประโยชน์ประชาชน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจฝ่ายค้านทำได้ทางอ้อมโดยผ่านกลไกสภาฯเท่านั้น แต่หน้าที่โดยตรงเป็นของรัฐบาลซึ่งมีกฏหมาย ข้าราชการและงบประมาณเป็นเครื่องมือ แต่ที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่นี้อย่างมากเช่น การหารือเสนอแนะ ตั้งกระทู้รวมทั้งเสนอญัตติต่างๆ เช่น ญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขสินค้าราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ญัตติศึกษาแนวทางราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ญัตติศึกษาผลกระทบการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นข่าวโด่งดังอยู่ในขณะนี้

ญัตติเหล่านี้ศึกษาเสร็จแล้วและได้เสนอรัฐบาลไปแล้ว นอกจากนี้การป้องปรามการทุจริตฝ่ายค้านได้เสนอ ญัตติศึกษาผลกระทบและแนวทางการบริหารโครงการเขตเศรษกิจพิเศษ ญัตติศึกษาทบทวนการทำสัญญาโครงการสร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน การต่อสัญญาทางด่วนและรถไฟฟ้าอีกหลายสายซึ่งล้วนแล้วแต่ส่อทุจริตและเอื้อทุนใหญ่ทั้งสิ้น ปัญหาเรื่องการศึกษา ศาสนา ยาเสพติด เราเสนอทางแก้ตลอด ซึ่ง สว.ท่านนี้คงไม่ทราบ

เราทำงานช่วยรัฐบาลหลายเรื่อง ซึ่งเราตั้งใจจะเปิดแถลงผลงานในรอบ 6 เดือนในเร็วๆนี้ แม้รัฐธรรมนูญจะไม่กำหนดใหเราต้องแถลง แต่เราจะแถลงด้วยจิตสำนึกของการรับใช้และรายงานประชาชน สังคมจะได้เปรียบเทียบว่าใครทำประโยชน์ให้ประชาชนมากว่ากัน ซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่าไม่อยู่ในสำนึกของ สว.

ผมอยากฝากไปถึง สว.ท่านนี้ว่า สว.ที่มาจากการแต่งตั้งและกระบวนการได้มาที่ไร้มาตรฐานนี่คือ ภาพอัปลักษณ์ของประเทศและการหลับหูหลับตาปกป้องรัฐบาลโดยไม่แยกแยะถูก ผิด จะทำให้ความศรัทธาเชื่อมั่นในรัฐบาลลดลงในสายตาชาวโลก ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อขจัดภาพอัปลักษณ์เหล่านี้จึงจำเป็น ฝ่ายค้านถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำและทำควบคู่ไปกับภารกิจอื่นตามบทบาทหน้าที่ของเรา