7HD ร้อนออนไลน์

อลงกรณ์ หวั่นเสนอ กม.ต้านลัทธิชังชาติยิ่งสร้างความแตกแยก

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต สส.พิษณุโลก จากพรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่เตรียมเสนอกฎหมายต่อต้านลัทธิชังชาติ โดยให้เหตุผลว่า ชังชาติหรือคลั่งชาติ ไม่ควรมี เพราะจะยิ่งสร้างความแตกแยกมากขึ้น

‪นายอลงกรณ์โพสต์เฟซบุ๊กข้อความว่า ชังชาติหรือคลั่งชาติ ? เห็นข่าวเรื่องการจะเสนอกฎหมายต่อต้านลัทธิชังชาติก็ไม่สบายใจเกรงจะเป็นลิ่มสร้างความแตกแยกแทนที่จะช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมไม่ว่าเรื่องชังชาติหรือคลั่งชาติ เพราะสังคมไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขสงบสันติได้ต้องเริ่มด้วยหลักความเข้าใจ หลักการเคารพความแตกต่าง ‬หลักนิติธรรมและหลักสันติวิธี มิใช่mindsetแนวคิดแบบมุมแดงมุมน้ำเงิน

ประเทศไทยของเราผ่านวิกฤติทางการเมืองเรื่องแตกแยกแบ่งฝ่ายมาหลายครั้งหลายหนส่วนใหญ่จบด้วยการเสียเลือดเนื้อและชีวิตน่าจะเป็นบทเรียนที่ไม่ควรให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีก

วันนี้เรากลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามีระบบกฎหมายเป็นกติกาสังคมมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจและการบังคับใช้กฎหมายมีระบบพรรคการเมืองเป็นสถาบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอุดมการณ์จุดยืนที่หลากหลายแบบสังคมพหุนิยม แม้จะไม่ใช่ประขาธิปไตยในอุดมคติก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น

ผมเชื่อว่าคนเราเกิดมาเป็นคนไทยมีความรักชาติและต้องการทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งอาจมีแนวทางความคิดและการทำงานแตกต่างกันบ้างเป็นธรรมดา ส่วนข้อกังวลว่าคนที่ทำผิดคิดทรยศแผ่นดินก็มีกฎหมายและกฎแห่งกรรมจัดการได้อยู่แล้วครับ ประการสำคัญคือ บนเส้นทางก้าวไปสู่อนาคตของประเทศนั้น ไม่ควรปูถนนบนความเกลียดชังไม่ว่าชังขาติหรือคลั่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง