ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เวลา 10.25 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โอกาสนี้ ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระราชาคณะให้ศีล จบ พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน ถวายพรพระ จบแล้วผู้แทนพระองค์ประเคนสำรับภัตตาหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ สำรับภัตตาหารนอกนั้น ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จ ผู้แทนพระองค์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แล้วกรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรก

เวลา 13.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการเชิญโกศศพไปพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

ในการนี้ พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา จบ ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 10 รูป บังสุกุล ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเชิญโกศศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จากพระที่นั่งทรงธรรม ไปขึ้นตั้งบนราชรถ จากนั้น เคลื่อนขบวนแห่เชิญโกศศพจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา ถนนราชดำเนินนอก ถึงสะพานมัฆวาน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรุงเกษม ผ่านแยกเทวกรรม แยกสะพานขาว แยกกษัตริย์ศึก ผ่านหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ แยกนพวงศ์ เลี้ยวขวาเข้าถนนหลวง เลี้ยวเข้าเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ทางประตุูด้านใต้ ตั้งขบวนอิสริยยศ เชิญโกศแห่เวียนเมรุ และเชิญโกศขึ้นตั้งบนจิตกาธานบนเมรุหลวง เรียบร้อยแล้ว ผู้แทนพระองค์ ทอดผ้าไตร โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บังสุกุล

ในตอนค่ำ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงจริง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ ทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์ 10 รูป บังสุกุล เสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์หยิบธูปเทียนดอกไม้จันทน์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี จุดชนวนพระราชทานเพลิง เมื่อเจ้าหน้าที่เผาศพเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ขึ้นเมรุ ทอดผ้าไตร 3 ไตร ครั้งละ 1 ไตร พระสงฆ์ 3 รูป บังสุกุล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด