สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ช่อง 7HD รับรางวัลสื่อมวลชนต่อต้านคอร์รัปชัน

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ปีนี้ช่อง 7HD ได้รับรางวัลสาขาสื่อมวลชนต่อต้านคอร์รัปชัน จากการนำเสนอข่าวรายการคอลัมน์หมายเลข 7