สนามข่าว 7 สี

เริ่มแล้ว วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

เริ่มแล้วกับบรรยากาศงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต โดยปีนี้มีหลากหลายกิจกรรม ที่สำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจะนำทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ติดตามจากคุณชาดา สมบูรณ์ผล รายงานสดจากอิมแพ็ค เมืองทองธานี