รอบรั้วเอเชีย

อินเดีย-จีน ร่วมซ้อมรบ ต่อต้านการก่อการร้าย

กองทัพอินเดีย และจีน เปิดการซ้อมรบร่วมทางทหารระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่่่่่่่่่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กองทัพจีน และกองทัพอินเดีย ส่งกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายละ 130 นาย เข้าร่วมซ้อมรบต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้ยุทธการที่มีชื่อรหัสว่า แฮนด์-อิน-แฮนด์ 2019 (Hand-In-Hand 2019) ซึ่งเป็นการซ้อมรบร่วมที่จัดขึ้นเป็นเวลา 16 วัน ในเขตเมืองชิลลอง (Shillong) รัฐเมฆาลัยของอินเดีย และครั้งนี้ ถือเป็นการซ้อมรบร่วมเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย ครั้งที่ 8 ระหว่าง 2 ประเทศนับแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

ผู้นำทางทหารของ 2 ฝ่ายกล่าวว่า การซ้อมรบร่วมระหว่าง 2 ฝ่าย นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง 2 ประเทศแล้ว ยังจะทำให้ต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้ เข้าใจและไว้วางใจกันมากขึ้นด้วย