สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : ภาพมุมสูง ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

การซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ตั้งแต่ท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐ และวันนี้มีการซ้อมขบวนราบใหญ่จากท่าราชวรดิฐ ไปยังพระบรมมหาราชวังด้วย

สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคมนี้

กองทัพเรือจะจัดซ้อมใหญ่อีกครั้งในวันนี้ (9 ธ.ค.) จะมีการปิดการจราจรทางน้ำด้วย