เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 9 ธันวาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 9 ธันวาคม 2562

ข้อมูลลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิจะลดลงต่ำที่สุดในช่วงวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562...