7 สีช่วยชาวบ้าน

ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ : โรงเรียนวัดสระแก้ว ต่ออนาคตเด็กด้อยโอกาส จ.อ่างทอง

หลังจากที่ "ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์" พาคุณผู้ชมลงพื้นที่วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน วันนี้จะพาไปเยี่ยมชม "โรงเรียนวัดสระแก้ว" ที่สืบสานเจตนารมณ์ในการให้โอกาสแก่เด็กกำพร้าและยากจนได้มีอนาคตทางการศึกษา เป็นอย่างไร เชิญชม

ลงพื้นที่ "โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)" จังหวัดอ่างทอง ก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้เด็กกำพร้าและยากจนได้เข้ารับการศึกษา เรียนฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ด้วยเล็งเห็นว่า การอุปถัมป์เด็กผู้ด้อยโอกาสนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การให้ปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต แต่การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ที่จะทำให้เด็กเหล่านี้พึ่งพาตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของสังคม และต้องเรียนกันอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นเรื่องอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน และอุปกรณ์กีฬา จึงนับเป็นอีกภาระที่ทางวัดและโรงเรียนต้องจัดหา ซึ่งทุกวันนี้ยอมรับว่า มีไม่เพียงพอ

ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ วันนี้ได้มีโอกาสเปิดใจหนึ่งในเด็กผู้หญิงได้รับโอกาส เด็กหญิงเอ (นามสมมติ) อายุ 8 ขวบ เรียนชั้น ป.3 เธอเป็นเด็กชาวเขาผู้อาภัพ พ่อต้องคดียาเสพติด ถูกจำคุก ก่อนจากกันพ่อสั่งแม่ว่า ให้พาลูก ๆ คือ เธอและพี่น้อง รวม 3 คน มาฝากไว้ที่นี่ เพราะรู้ว่าหากปล่อยให้อยู่กันตามยถากรรม คงไร้อนาคต การได้มาอยู่ในความดูแลของวัดสระแก้วนี้ก็เหมือนกับจะได้มีชีวิตใหม่ อย่างน้อย ๆ ได้เรียนหนังสือ มีความรู้ติดตัว ไม่เสี่ยงหลงเดินทางผิดเหมือนที่พ่อเคยทำพลาด

น้องเอ และพ่อ ยังได้มีโอกาสติดต่อกันบ้างผ่านทางจดหมาย ตัวหนังสือจากเรือนจำส่งถึงมือเด็กหญิง นี่เป็นตัวแทนความรักความห่วงหาที่พ่อมีต่อลูก และไม่ลืมที่จะคอยเตือนสติให้ลูกได้เป็นคนดีของสังคม

ขณะที่หนูน้อยเองก็ได้ร้อยเรียงคำพูดกลั่นเป็นตัวหนังสือเขียนจดหมายถึงพ่อเช่นกัน ไม่ลืมที่จะบอกให้พ่อภูมิใจว่า ตอนนี้ เธอกับพี่และน้องได้เรียน สามารถอ่านออกเขียนได้แล้ว ให้สัญญาว่าจะเป็นคนดี

ไม่ใช่แค่ เด็กหญิงเอ (นามสมมติ) คนนี้ ที่มาได้ชีวิตใหม่ที่นี่ ยังมีเด็กด้อยโอกาสอีกหลายคนที่ได้กิน ได้อยู่ ได้เรียนที่นี่เช่นกัน ซึ่งคุณผู้ชมสามารถร่วมหยิบยื่นโอกาสให้พวกเขาได้ตามจิตศรัทธา