7HD ร้อนออนไลน์

คนไทยเมินขึ้นเงินหวย ในรอบ 10 ปีแล้วกว่าหมื่นล้านบาท

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยข้อมูล นักเสี่ยงโชคที่ถูกลอตเตอรี่แต่ไม่มาขึ้นรางวัล ตั้งแต่ปี 2552 - 2562   มีผู้ถูกรางวัลแต่ไม่มาขึ้นรางวัลเกิน 2 ปี จนถูกยึดคืนส่งเข้าแผ่นดินตามระเบียบราชการไปแล้วกว่า 10,400 ล้านบาท
สาเหตุที่ไม่มาขึ้นรางวัลมากที่สุด  คือ คนไทยจำนวนมากตรวจรางวัลไม่ละเอียด โดยเลือกตรวจเฉพาะรางวัลเลขท้าย 2 ตัว  เลขท้าย 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และรางวัลที่ 1 เท่านั้น เมื่อเห็นว่าไม่ถูกรางวัลก็ทิ้งลอตเตอรี่หรือวางไว้เฉยๆ รวมทั้ง ยังพบว่า ผู้เสี่ยงโชค บางส่วนทำสลากฯ หาย หรือ ซื้อไว้นานจนลืมตรวจ หรือ บางคนรู้ว่าถูกรางวัลแต่ก็เก็บไว้จนหมดอายุ 2 ปี ด้วย

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ  กล่าวว่า  สำนักงานสลากฯ  นำเงินรางวัลที่ไม่มีคนมาขึ้นรางวัล ส่งเข้าแผ่นดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจากปี 2555 - 2560 มีการส่งเงินรางวัลเข้าแผ่นดินเฉลี่ย 650 - 800 ล้านบาทต่อปิ  โดยเฉพาะปี 2561 มีเงินรางวัลที่ครบกำหนด 2 ปี นำคืนหลวงไปแล้ว 2,298 ล้านบาท ส่วนปี 2562 ยอดล่าสุดถึงเดือนเมษายน นำส่งเข้าแผ่นดินไปแล้ว 1,242 ล้านบาท  ขณะที่สัดส่วนของคนที่ไม่มาขึ้นรางวัลกับคนที่ขึ้นรางวัล ถือว่าไม่มาก เพราะ ปัจจุบันมีการเพิ่มเพดานการพิมพ์สลากฯ ถึงงวดละ 100 ล้านใบ มีการจ่ายเงินรางวัลงวดละ 4,800 ล้านบาท รวม 1 ปี จำนวน 24 งวด ต้องจ่ายเงินรางวัล 115,200 ล้านบาท การที่มีคนไม่มาขึ้นรางวัล หลัก 1 – 2 พันล้านต่อปี เท่ากับมีคนที่ไม่ขึ้นรางวัลเพียง 1 - 2% เท่านั้น 

อย่างไรก็ตามสำนักงานกองสลากฯ แนะนำให้ผู้ซื้อลอตเตอรี่ให้มีการตรวจสอบรางวัลอย่างรอบคอบเพื่อรักษาประโยชน์ของตัวเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง