รอบรั้วเอเชีย

ซาอุดีอาระเบีย ยกเลิกเข้าแถวแบ่งแยกชาย-หญิงในร้านอาหาร

รัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ประกาศยกเลิกการเข้าแถวแบ่งแยก ชาย-หญิง เข้าคิวสั่งอาหารในร้านอาหารแล้ว

การประกาศยกเลิกการเข้าแถวแบ่งแยก ชาย-หญิง ในร้านอาหารดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการที่ เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน (Mohammed bin Salman) มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย ดำเนินการเพื่อเปิดสังคมอนุรักษ์นิยมของซาอุดีอาระเบีย ที่มีกฏข้อบังคับที่เคร่งครัดตามหลักศาสนาอิสลามนิกายซุนนีแบบวะฮาบีย์ หรือ กลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดโต่ง โดยก่อนหน้านี้ ทรงยกเลิกกฎห้ามผู้หญิงขับรถ และอนุญาตให้ผู้หญิงเข้าชมการแข่งขันกีฬาได้ด้วย นอกจากนั้น ยังทรงเป็นผู้ออกนโยบาย วิสัยทัศน์ 2030 ที่ต้องการให้ซาอุดีอาระเบียพัฒนาเศรษฐกิจให้หลากหลายมากขึ้น ไม่ได้พึ่งพาอุตสาหกรรมน้ำมันเพียงอย่างเดียว

โดยก่อนหน้านี้ ในร้านอาหารต่าง ๆ ของซาอุดีอาระเบีย จะมีช่องเข้าแถวสั่งอาหารแบบแบ่งแยกเพศชาย-หญิงอย่างชัดเจน ตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าแถวสั่งอาหาร ตลอดจนพื้นที่รับประทานล้วนแยกชายหญิงที่ไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดออกจากกันด้วย