ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบการปรับปรุงอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน กลับไปติดตามปัญหาโครงการปรับปรุงอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ หลังเคยตรวจสอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนว่าตั้งแต่ก่อสร้างอาคารหลังนี้เสร็จ ยังไม่เคยเปิดใช้ตามแผนงาน เนื่องจากพื้นดาดฟ้าอาคารชั้นเดียวที่ปรับปรุง เมื่อฝนตกหนักจึงรั่วซึมฝ้าในอาคารพังเสียหาย ทั้งที่เอกชนคู่สัญญาเพิ่งส่งมอบงาน ปัจจุบันแก้ไขแล้วใช้วิธีทำหลังคาคลุมพื้นดาดฟ้า ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสัญญาจ้าง โครงสร้างมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ไม่มีหน่วยงานใดให้การรับรอง นอกจากเอกชนคู่สัญญาที่รับรองตัวเอง

โครงการนี้กรมประชาสัมพันธ์ทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 18 เมษายน 2561 ให้ปรับปรุงอาคารฝ่ายนิทรรศการที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2504 รวมทั้งก่อสร้างอาคาร 2 ชั้นพร้อมครุภัณฑ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ค่าจ้างกว่า 24.6 ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน 14 ธันวาคมปีเดียวกัน เอกชนส่งมอบงานเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เสียค่าปรับ 300,000 บาท

ล่าสุด มีการรื้อหลังคาที่ทำคลุมพื้นดาดฟ้าอาคารชั้นเดียว แต่ทำเพียงบางส่วนหลังจากกรมประชาสัมพันธ์ขอคำแนะนำจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการรั่วซึมของพื้นดาดฟ้า

วิธีแก้ปัญหามี 2 วิธี วิธีแรก รื้อชั้นดาดฟ้าแล้วสร้างใหม่ วิธีที่ 2 จะขอความร่วมมือจากสภาวิศวกรรมสถานให้ช่วยทดสอบการรับน้ำหนักที่พื้นดาดฟ้า หากไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องรื้อหลังคา

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง.เห็นต่าง แนะนำควรให้เอกชนรื้อและก่อสร้างพื้นดาดฟ้าใหม่ตามแบบสัญญาจ้างงาน
ข้อเสนอของอดีตผู้ว่า สตง. เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ตอบรับจะนำไปพิจารณา ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาพื้นดาดฟ้ารั่ว เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ