7HD ร้อนออนไลน์

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลาออกพ้นประชาธิปัตย์

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16 ของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยได้แจ้งให้กับหัวหน้าพรรคและนายทะเบียนพรรคทราบ ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ ไม่ได้ให้เหตุผลลาออกแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง