ข่าวภาคค่ำ

กำลังพลฝีพาย ซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นครั้งสุดท้าย

กำลังพลฝีพาย ซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนถึงวันพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ 12 ธันวาคมนี้

กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดการฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขบวนเรือได้รับการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม  และกำลังพลฝีพายแต่งกายชุดเดียวกับวันพระราชพิธี

การซ้อมในวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนวันพระราชพิธี โดยใช้เรือพระราชพิธี 52 ลำ นำโดย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณท่าวาสุกรี เคลื่อนขบวนไปยังท่าราชวรดิฐ พระบรมมหาราชวัง ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นถึงที่หมายประมาณ 40 นาที การซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในวันนี้ จัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณี แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โอกาสนี้ ประชาชนสามารถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา