ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเก็บอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ที่เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเก็บอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 เป็นบุตรของอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม กับนางวินิจทัณฑกรรม ติณสูลานนท์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบก สังกัดเหล่าทหารม้า ได้เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ประเทศกัมพูชา ก่อนเข้าสังกัดกองทัพพายัพและทำการรบในสงครามโลก ครั้งที่ 2 จากนั้น ไปรับราชการที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ทุนไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐ ต่อมา ได้รับตำแหน่งสำคัญ ๆ และเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศ ถึง 3 สมัย หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ และเป็นประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อตรง จริงใจ จึงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด