เช้าข่าว 7 สี

Green Report : โมเดลถังขยะปลาบุกหาดบางแสนจ.ชลบุรี

ถังขยะปลา บนชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นแนวคิดริเริ่มของจิตอาสา และชาวชุมชนอ่างศิลา ที่อยากกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดแรงดึงดูด และความตระหนักในการทิ้งขยะให้ลงถัง ซึ่งวิธีการนี้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และในวันอาทิตย์ จะมีกลุ่มจิตอาสา sunday beach cleaning มาร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะทะเล ให้หาดบางแสน สวยงามมากขึ้นด้วยกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยว หลังมีการนำถังขยะปลามาวางบนชายหาด กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวนำขยะมาทิ้งถูกที่ถูกทางมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นสัญาณที่ดี แต่ก็ยังพบบางส่วนยังคงทิ้งปะปนอยู่ จึงขอความร่วมมือทิ้งขะให้ถูกประเภทด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ และนำไปรีไซเคิลต่อไป เบื้องต้นมีแนวคิดนำรายได้ จากขยะรีไซเคิลขยะ มาจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาชายหาดบางแสน และจัดอบรมให้แก่นักเรียน ชุมชน สร้างการรับรู้ ร่วมกันจัดการปัญหาขยะท้องทะเลอย่างจริงจัง

สำหรับ ขยะบนชายหาดบางแสน ขยะมาจากทะเลกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ที่ถูกพัดมากองรวมกัน เป็นปัญหาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และสัตว์ทะเลอย่างมาก ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ออกมาตรการควบคุมปัญหาขยะอย่างจริงจัง และในปีหน้าก็เตรียมใช้มาตรการอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น การงดใช้ขยะใช้ครั้งเดียวบนชายหาด ทั้งร้านค้า รณรงค์ให้ประชาชนพกถุงผ้า หรือปิ่นโต และโครงการลดปริมาณถังขยะบนชายหาด จากที่เคยวางห่างกัน 50 เมตรต่อ 1 จุด เพิ่มระยะทางเป็น 100 เมตร พร้อมให้ผู้ประกอบการร้านค้าช่วยกันเป็นผู้ดูแล


ขอบคุณ Facebook :  sunday beach cleaning