7 สีช่วยชาวบ้าน

ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านโนนสำราญกำลังจะถูกยึด จ.สุรินทร์

ที่ดินที่ชาวบ้านบ้านโนนสำราญ จังหวัดสุรินทร์ ใช้ประโยชน์ร่วมกันมากว่า 10 ปี กำลังจะถูกยึด เนื่องจากเจ้าของที่ดินเดิมนำไปค้ำประกันไว้ ก่อนถึงกำหนดการโอนเป็นที่ดินสาธารณะ

ที่ศาลาประจำหมู่บ้านโนนสำราญ หมู่ 12 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ นายไพโรจน์ ผิวงาม ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน ร่วมประชุมหารือกรณีสำนักงานบังคับคดี จังหวัดสุรินทร์ ประกาศยึดทรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโฉนดเลขที่ 10751 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว เดิมเป็นของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ขายให้กับหมู่บ้าน เมื่อปี 2552 เพื่อก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน ร้านค้าชุมชนประชารัฐ กองทุนหมู่บ้าน และโรงสีชุมชน ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยการซื้อขายในขณะนั้นมีการระบุหลังโฉนดว่า "ห้ามโอนภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2552"

ต่อมาเมื่อครบกำหนดที่สามารถโอนที่ดินได้ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะรอขั้นตอนการวังวัด เพื่อจะได้โอนพร้อมกับที่ดินข้างเคียงที่ชาวบ้านบริจาคเพิ่มเติม แต่กลับพบว่ามีประกาศยึดทรัพย์มาติดไว้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินเดิมได้นำโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวไปค้ำประกันซื้อขายรถยนต์ให้กับบุคคลที่รู้จัก ต่อมาเกิดปัญหาจนมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และนำมาสู่การยึดทรัพย์เป็นที่ดินแปลงนี้

โดยเบื้องต้นชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคเงินครอบครัวละ 100 บาท นำไปสมทบกับเงินสาธารณะของหมู่บ้าน เป็นค่าจ้างทนายความดำเนินการในเรื่องนี้ แต่ชาวบ้านก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ช่วยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย หรือหาทางออกให้กับชาวบ้าน เพราะที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นับเป็นสมบัติของหมู่บ้านที่ชาวบ้านอยากช่วยกันรักษาไว้