เช้านี้ที่หมอชิต

ยลความงดงามใกล้ชิด การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ณ ท้องสนามหลวง

เช้านี้ที่หมอชิต - คุณผู้ชมที่ต้องการชื่นชมความงดงามของเรือพระที่นั่งจำลอง ทั้ง 4 ลำ สามารถไปชมได้อย่างใกล้ชิดที่บริเวณท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับเรือพระราชพิธี ซึ่งได้ย่อส่วนขนาดครึ่งหนึ่งมาจัดแสดง แต่ยังคงความวิจิตรงดงามใกล้เคียงเรือพระที่นั่งลำจริงมากที่สุด ติดตามจากรายงานของคุณวาเนสสา สมัคศรุติ

เรือพระที่นั่งจำลองที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางท้องสนามหลวง ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ โดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นผู้จัดสร้าง การจำลองเรือพระราชพิธีขนาดครึ่งของลำจริงทั้ง 4 ลำ

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จำลอง มีขนาดยาว 25 เมตร กว้าง 1 เมตร 60 เซนติเมตร เป็นเรือพระที่นั่งทรง มีโขนเรือเป็นรูปหงส์ เครื่องหมายแห่งความสง่างาม จำหลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกมีพู่ห้อย ตอนกลางมีราชบัลลังก์กัญญาเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งจำลองลำแรกที่จัดสร้างขึ้น ส่วนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 จำลอง มีความยาว 26 เมตร กว้าง 1 เมตร 80 เซนติเมตร สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539

แม้จะเป็นขนาดย่อส่วนจากลำจริง 1:2 แต่นายช่างต้องใช้ฝีมือและความชำนาญในการตกแต่งลวดลายให้วิจิตรใกล้เคียงเรือพระที่นั่งลำจริงมากที่สุด ส่วนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช จำลอง มีความยาว 24 เมตร กว้าง 1 เมตร 50 เซนติเมตร มีความโดดเด่นด้วยโขนเรือเป็นรูปพญานาคเจ็ดเศียร สะท้อนความเชื่อว่า พระเจ้าแผ่นดินของไทยทรงเป็นอวตารแห่งพระนารายณ์ประทับเหนือพญาอนันตนาคราช

ส่วนลำสุดท้าย คือ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ โขนเรือทวนสูง จำหลักลายนาคเกี้ยวตลอดส่วนโขนและทั้งลำเรือ มีความยาว 25 เมตร กว้าง 1 เมตร 60 เซนติเมตร รวมทั้งสิ้น 4 ลำ ให้ประชาชนยลความงดงาม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของเรือพระที่นั่ง อันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ

นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตของนายช่างคนหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ณ ท้องสนามหลวง จะมีขึ้นไปจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม นิทรรศการล้ำค่า ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรือพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย