เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 ธันวาคม 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 ธันวาคม 2562

สำหรับวันนี้อากาศนิ่งๆ อุณหภูมิทรงตัว ส่วนภาคใต้ฝนยังทรงตัวอยู่...