เช้าข่าว 7สี

ไร่สตรอว์เบอร์รี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.มหาสารคาม

โดยไร่สตรอว์เบอร์รีเกษตรเฟรนด์แห่งนี้ อยู่ริมถนนหลวง 2040 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวอำเภอวาปีปทุม ประมาณ 2 กิโลเมตร

โดย นายประวัติ ทองสมบูรณ์ อายุ 65 ปี เจ้าของไร่ เล่าให้ฟังว่า แรงบันดาลใจ คือ อยากใช้ที่ดิน ที่มีอยู่ 10 ไร่ ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เพราะเส้นทางนี้ เป็นทางผ่านที่จะไปไหว้พระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน และเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง จึงอยากส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษา และเรียนรู้ด้านการเกษตร รวมถึงผู้ที่สนใจ อยากเรียนรู้การปลูกสตรอว์เบอร์รี ในภาคอีสาน ว่าปลูกอย่างไรให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี

โดยพื้นที่ 10 ไร่ แบ่งเป็น 3 โดม ใช้ 2 โดมในการปลูกสตรอว์เบอร์รี ซึ่งใช้วิธีการควบคุมอุณหภูมิ ติดตั้งแผงความเย็น หล่อเลี้ยงด้วยระบบน้ำ ทำให้อุณหภูมิในโดม ต่ำกว่าด้านนอก ประมาณ 5 องศาเซลเซียส ใช้ปลูกสตรอว์เบอร์ รีพันธุ์ 80 ซึ่ง 1 ต้น จะได้ผลผลิตประมาณ 8 ขีด ซึ่งวิธีการนี้ ทำให้สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ และออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ยิ่งช่วงนี้อากาศหนาวเย็น ทำให้ผลผลิตออกมาจำนวนมาก ส่วนที่เหลือ 1 โดม ใช้ปลูกผักสลัดออแกนิก ทั้งกรีนโอ๊ค และเรดโอ๊ค จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้คนที่สนใจได้เรียนรู้