เช้าข่าว 7 สี

Green Report : โทรศัพท์เก่าอย่าเก็บส่งกำจัดให้ถูกวิธี

คือ ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ ที่รับต่อมาจากผู้จัดจำหน่าย ซึ่งตั้งจุดรับคืนซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทโทรศัพท์มือถือ สายชาร์จ พาวเวอร์แบงก์ หูฟัง และแบตเตอรี่ จากประชาชน เพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงงานได้กำจัดอย่างถูกวิธี ตามโครงการ “E West” โดยที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้น จะถูกคัดแยกชิ้นส่วน แบ่งเป็น ประเภทหลักๆ ได้แก่ พลาสติก แผงวงจร แบตเตอรี่ เหล็ก เงิน และทอง โดยทุกประเภทจะถูกบดย่อย เพื่อนำไปรีไซเคิล นำกลับมาเป็นวัตถุตั้งต้นให้กับอุตสาหกรรมต่อไปได้
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ช่วงปี 2556-2559 ไทย มีขยะอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ย 380,605 ตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นราว 2.2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ส่วนมากยังพบกำจัดไม่ถูกวิธี

ไม่ใช่แค่ไทย แต่ข้อมูลจาก United Nations University ยังเปิดเผยรายงาน “The Global E-Waste Monitor 2017” ระบุภาพรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ถึงเวลาที่ทุกคน ต้องทิ้งให้ถูกที่ เพื่อการคัดแยกที่ถูกวิธี ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ที่มีซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โทรศัพท์ สามารถส่งต่อได้ตามโครงการ "E-west"

คนเรา 1 คนเปลี่ยนโทรศัพท์ ใน 3-5 ปี ดังนั้นควรใส่ใจปัญหาการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน


Facebook : Ch7HD Social Care