7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวชุมชนบ้านไร่บนสุขภาพทรุด หลังติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

ชาวชุมชนบ้านไร่บน จังหวัดชลบุรี เรียกร้องให้บริษัทเอกชน เจ้าของเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย้ายเสาออกจากพื้นที่ หลังชาวบ้านหลายคนเริ่มมีปัญหาสุขภาพ

ชาวบ้านชุมชนบ้านไร่บน หมู่ 10 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รวมตัวร้องเรียนให้บริษัทเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งตั้งอยู่บนอาคารริมถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชลบุรี ย้ายเสาดังกล่าวออกจากพื้นที่ โดยชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่บริษัทเอกชนแห่งนี้เข้ามาดำเนินการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจ หรือชี้แจงข้อมูลใด ๆ ให้ชาวบ้านได้รับรู้แม้แต่ครั้งเดียว

ต่อมาชาวบ้านในพื้นที่เริ่มป่วยด้วยอาการคล้าย ๆ กัน เช่น มึนศีรษะ ปวดต้นคอ นอนไม่หลับ บางรายมีอาการมากหน่อยถึงขั้นบ้านหมุน โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหน จะมีอาการมากกว่าคนในวัยอื่น จึงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นผลกระทบจากเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านในชุมชนไม่เคยป่วยด้วยอาการแบบนี้เลย

กระทั่งวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมฯ ได้ประสานสำนักงาน กสทช. เขต 12 (จันทบุรี) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และบริษัทเอกชนเจ้าของเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาร่วมประชุมรับฟังผลกระทบจากตัวแทนชาวบ้าน และหาแนวทางในการแก้ไข แต่ปรากฏว่าทางบริษัทเอกชนแห่งนี้ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ทำให้ชาวบ้านออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาตรวจสอบ พร้อมเสนอให้ย้ายเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่์ดังกล่าวออกจากพื้นที่ต่อไปด้วย