7 สีช่วยชาวบ้าน

กมธ.วุฒิสภา เดินหน้าจัดระเบียบชายหาดสาธารณะเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ลงพื้นที่เกาะสมุย ติดตามผลการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ชายหาดสาธารณะ และการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ

พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยว พร้อมรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกตามแผนปฏิรูปประเทศ พร้อมติดตามผลการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ชายหาดสาธารณะ บ้านพังกา หมู่ 4 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย เพราะมีการร้องเรียนเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาด ระหว่างชาวประมงกับผู้ประกอบการโรงแรมและนำเที่ยว เรื่องการวางทุ่นพื้นที่เล่นน้ำหน้าโรงแรม ซึ่งชาวประมงคัดค้าน เพราะการวางทุ่นทำให้ไม่สามารถนำเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือได้

เรื่องนี้ ทางประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา กล่าวว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ ต้องมีการจัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ได้วางมาตรการในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทขึ้นอีก โดยจะมีการจัดจุดจอดเรือใหม่ คือ ที่ท่าเทียบเรือเก่า บ้านพังกา หมู่ 4 ตำบลตลิ่งงาม ห่างจากจุดเดิมไปประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเกาะสมุย โดยหลังจากนี้จะจัดทำการของบประมาณ เพื่อนำมาปรับปรุงร่องน้ำเดิมที่ตื้นเขิน และพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าเทียบเรือให้เรียบร้อย ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อกฎหมาย และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการต่อไป