7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ปัญหาทางจิตเป็นเหตุก่ออาชญากรรม?

ช่วงที่ผ่านเราเห็นข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยส่วนหนึ่งระบุว่า ผู้ที่ก่อเหตุมีปัญหาทางจิต ทั้งโรคทางจิตเวช หรือแม้แต่โรคซึมเศร้า ช่วง ณัฐชนน Love เลย วันนี้พาไปดูว่าปัญญาทางจิตจะส่งผลต่อการก่ออาชญากรรมจริงหรือไม่ ติดตามพร้อมกัน

ช่วงเดือนที่ผ่านมา เรามักเห็นข่าวเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง หรือปัญหาอาชญากรรมอยู่บ่อยครั้ง โดยส่วนหนึ่งระบุว่า สาเหตุมาจากปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้ก่อเหตุ ทั้งปัญหาความเครียด โรคจิตเภท หรือแม้แต่โรคซึมเศร้า แต่ในทางกลับกันจากข้อมูลเชิงสถิติในงานวิจัยในต่างประเทศ ที่มีการศึกษาคดีทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิต พบว่ามีเพียงร้อยละ 10-15 ของคดีเท่านั้น ที่เกิดจากผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตระดับรุนแรง ได้แก่ โรคทางจิตที่มีอาการหูแว่ว ภาพหลอน หวาดระแวงอย่างรุนแรง โรคทางจิตเวชที่ซับซ้อนหลายโรคร่วมกัน รวมไปถึงภาวะการใช้สารเสพติดร่วมด้วย

ขณะที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตทั่วไปอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล แม้มีความเสี่ยงในการทำร้ายตัวเองที่สูงกว่าคนทั่วไปก็ตาม แต่ความเสี่ยงในการทำร้ายผู้อื่นมักจะไม่ต่างจากสถิติในประชากรโดยรวม การด่วนสรุปว่าคดีสะเทือนขวัญต่าง ๆ เกิดจากปัญหาสุขภาพจิตทั่ว ๆ ไปเพียงอย่างเดียวนั้น อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และอาจจะสร้างตราบาปต่อผู้ที่กำลังบำบัดรักษาด้านสุขภาพจิตอยู่ในสังคม

ดังนั้น การที่สังคมให้ความสนใจต่อเรื่องปัญหาด้านสุขภาพจิตนับเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลมากจนเกินไป เนื่องจากเหตุโศกนาฏกรรมที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยทางจิตเวช เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก

สำหรับคนรอบข้างสามารถสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณเตือนของการก่อความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช เช่น ผู้ป่วยมีอาการสับสน ไม่สามารถแยกแยะความจริงได้ มีอาการหวาดระแวง ตอบสนองต่อเสียงแว่วและภาพหลอน มีอารมณ์โกรธฉุนเฉียวอย่างรุนแรง หรือเริ่มแสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อตนเอง และสิ่งของรอบข้าง

โดยเฉพาะคนในครอบครัวและคนในชุมชนของผู้ป่วยจิตเวช มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือได้ ทั้งช่วยกันสอดส่องดูแล ติดตามให้ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจรับฟัง พูดคุยสม่ำเสมอ และหากผิดปกติหรือมีอาการกำเริบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

ขณะเดียวกัน ผู้ที่กำลังรับการบำบัดรักษาด้านสุขภาพจิตอยู่นั้น ควรดูแลตัวเองให้มีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งอยู่เสมอ รับประทานยาและรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงไปรุนแรงมากขึ้น หรือมีความคิดอยากทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่น สามารถเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ทันที

ส่วนผู้ที่สงสัยหรือต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต สามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง